TR Magazine är klubbens tidning. Den utkommer med 4 nr per år och ingår i medlemskapet.

Annonser:

Vill du annonsera i TR Magazine så vänd dig till Bengt Nylén för diskussion om priser, införande och storlek.

Vid annonsbokning av helår (4 nr ) utgår 25% i rabatt.

Du som är medlem i klubben kan annonsera gratis under rubriken marknaden. Annonsmaterial skickas till Bengt Nylén.

Gamla nummer av kan köpas för 50:/st exkl porto i den mån de finns kvar. Vänd dig till Bengt Nylén med din förfrågan. Register på vilka nummer som finns kvar får du om du klickar här .

Redaktör & Layout.
Kerstin & P-A Nord
Kantarellvägen 8
122 63 Enskede
Tel 0727-20 06 06
e-mail panord@me.com
Leverantörsannonsering
Bengt Nylén
Blåtistelv 11

23941 Falsterbo
Tel 040-47 35 64

e-mail

Utgivningsbevis för periodisk tidskrift, klicka här

Redaktion och ansvarig utgivare

Jan Sjögren
Författarvägen 15,
167 71 Bromma.
Tel 08-25 29 59. Email: jan.sjogren@ericsson.com