Glad nyhet till alla ägare av Triumphbilar med insprutningsmotorer

 

Av Jan Olof Johansson 2005-04-14

 

Det är ingen nyhet att våra bilmotorer i TR5 och TR6 med bensininsprutning har haft problem att vid besiktningen klara kraven på CO-halten i avgaserna. Våren 2004 ansökte vi via MHRF till Vägverket och Svensk Bilprovning om dispens från avgaskraven för dessa bilar.

 

Jag har varit i kontakt med MHRF och Svensk Bilprovning i ärendet och fått besked om att man nu törs åka till besiktning med sin bil utan att få problem med avgaskraven. Svensk Bilprovning meddelar att dispensen finns införd i ”Besiktningshandboken” under rubriken ”Märkes- och komponentspecifikationer”. Skulle någon besiktningsman opponera sig över CO-halten, be denne då läsa på i regelboken. Ännu har det inte lyckats med att få in meddelande om dispens i besiktningsmannens handdator – det kommer kanske. Så stå på er om de inte tror er!

 

MHRF listar nedanstående bilar som har fått dispens:

 

Triumph TR5 PI, 1967 och 1968

Triumph TR6 PI, 1968 t.o.m. 1976

Triumph 2.5 PI MK I, 1968 och 1969

Triumph 2.5 PI MK II, 1969 t.o.m. 1975

 

Man sa från MHRF att man kan godkänna upp till 8 % CO-halt. Normen är 3,5 % på övriga äldre bilar utan katalysator.